Có thể cấm xuất cảnh người bán hàng online nợ thuế

Bộ Tài chính đã thông báo rằng trong thời gian sắp tới, cơ quan này sẽ tiếp tục tăng cường quản lý thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử. Các biện pháp cưỡng chế, bao gồm cấm xuất cảnh đối với những người chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, sẽ được áp dụng.

Theo thống kê của Tổng cục Thuế đến cuối năm 2023, có 74 nhà cung cấp nước ngoài đã đăng ký, khai báo và nộp thuế thông qua Cổng thông tin thương mại điện tử. Tổng số thuế đã nộp là hơn 8.000 tỷ đồng, trong đó khoảng 6.900 tỷ đồng được khai báo và nộp trực tiếp qua cổng, và 1.200 tỷ đồng được khấu trừ và nộp bởi các bên trong nước.

Trong số 357 sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin vào năm 2023, thu nhập từ hoạt động thương mại điện tử với các tổ chức và cá nhân trong nước đã đạt hơn 536 tỷ đồng.

Trong thời gian sắp tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục mạnh mẽ hơn trong việc quản lý thu thuế từ hoạt động thương mại điện tử. Danh sách những người bán hàng online nợ thuế sẽ được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời sẽ có biện pháp cưỡng chế cấm xuất cảnh đối với những người bán hàng online chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Trong thực tế, các biện pháp này đã được áp dụng trong vài năm qua đối với cá nhân và đại diện doanh nghiệp chưa tuân thủ nghĩa vụ thuế. Tuy nhiên, đối với người bán hàng qua thương mại điện tử, cơ quan thuế đã chủ yếu tập trung vào việc tuyên truyền, khuyến khích và đôn đốc để các tổ chức, cá nhân kinh doanh và bên thứ ba tự nguyện kê khai và nộp thuế.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã ký các thỏa thuận, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an và đang trong quá trình xây dựng dự thảo Thỏa thuận phối hợp công tác với Ngân hàng Nhà nước. Dựa trên thông tin này, cơ quan thuế sẽ tiến hành rà soát để đưa nhiều cá nhân và tổ chức vào diện quản lý, yêu cầu kê khai phù hợp nhằm điều chỉnh doanh thu hoặc xử lý truy thu.

Điều này là cần thiết để ngăn chặn các cá nhân nợ thuế, chủ doanh nghiệp, đặc biệt là các chủ doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài trốn tránh trước khi cơ quan Hải quan đề nghị tạm hoãn xuất cảnh. Quy định này nhằm mục đích chống thất thu ngân sách nhà nước và thu hồi số thuế nợ đọng từ các cá nhân, doanh nghiệp không tuân thủ.

Ngoài ra, các sàn giao dịch thương mại điện tử cũng phải cung cấp thông tin về người bán hàng. Các sàn có chức năng đặt hàng trực tuyến cần phải cung cấp thêm thông tin về doanh thu của từng người bán.

Bộ Tài chính cũng đang tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân thực hiện việc khai thuế, nộp thuế từ thu nhập nhận được qua hoạt động thương mại điện tử theo quy định. Họ cũng đang nghiên cứu áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế đối với người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

Quản lý thuế và thu thập thông tin qua các chủ thể liên quan đến hoạt động thương mại điện tử, như chủ sở hữu sàn giao dịch, nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở kinh doanh tại Việt Nam, đơn vị vận chuyển và trung gian thanh toán cũng đang được chú ý đặc biệt và nghiên cứu để áp dụng giải pháp phù hợp với thực tế và sự phát triển của thương mại điện tử trong tương lai.

Luật Quản lý thuế năm 2019 và Nghị định 126 năm 2020 quy định tạm hoãn xuất cảnh với người nộp thuế đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế. Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp người nộp thuế có quyền quyết định tạm hoãn, gia hạn hoặc hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh.

Cảm ơn bạn đã đọc bài tổng hợp của ISAO

Nguồn: sohuutritue.net.vn